навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Районен съд Русе

Град: Русе
Адрес: ул. Александровска 57
Телефони
Председател: 082/825428
Зам.председатели: 082/881280
881274
Админ. секретар: 082/825430
Съдии 082/881275
Съдии-изпълнители   082/881211
Съдии по вписванията   082/881213
Счетоводство: 082/825438
Факс: 082/825435
Ел. поща: rusers@gmail.com
Интернет стр.: http://www.justice-ruse.org/rcourt/rcourt_base.aspx
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG64BUIB71143112051101
Вещи лица
  Банка: СИБанк
  Банкова сметка: BG98BUIB71143312051103Районен съд Самоков

Град: Самоков
Адрес: ул. Бачо Киро 1
Телефони
Админ. секретар: 0722/66125
Съдии
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0722/66411
Централа/Деловодство: 0722/66125, 66173
Факс: 0722/66125
Ел. поща: eli_rssam@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-samokov.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ АД - Самоков
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG16UBBS80023106032508
Вещи лица
  Банка: ОББ АД - Самоков
  Банкова сметка: BG45UBBS80023300137134Районен съд Сандански

Град: Сандански
Адрес: бул. Македония 57
Телефони
Председател: 0746/30500
Админ. секретар: 0746/32162
Съдии 0746/32298
30801
31500
345607
30705
Съдии-изпълнители   0746/30802
Съдии по вписванията   0746/32245
Счетоводство: 0746/345611
Централа/Деловодство: 0746/32162
Факс: 0746/30800
Ел. поща: rs_sandanski@abv.bg
Интернет стр.: http://rs-sandanski.com
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "Уникредит Булбанк" - гр. Сандански
  Банков код: UNCR BGSF
  Банкова сметка: BG75 UNCR 9660 3131 0304 17
Вещи лица
  Банка: "Уникредит Булбанк" - гр. Сандански
  Банкова сметка: BG50 UNCR 9660 3331 0304 14Районен съд Свиленград

Град: Свиленград
Адрес: ул. Георги Бенковски 12
Телефони
Председател: 0379/70606
Админ. секретар: 0379/70600
Съдии 0379/70605
70604
70603
Съдии-изпълнители   0379/70601
Съдии по вписванията   0379/70602
Счетоводство: 0379/70607
Факс: 0379/70600
Ел. поща: sud_svgr@abv.bg
Интернет стр.: http://rs-svilengrad.haskovo.net/rs-left.html
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG20BUIB71013149004001
Вещи лица
  Банка: СИБанк
  Банкова сметка: BG54BUIB71013349004003Районен съд Свищов

Град: Свищов
Адрес: ул. Димитър Анев Ценов 2
Телефони
Админ. секретар: 0631/60293
Съдии
Съдии-изпълнители   0631/60290
Съдии по вписванията   0631/60877
Счетоводство: 0631/60498
Централа/Деловодство: 0631/60293
Факс: 0631/60293
Ел. поща: rs_svishtov@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-svishtov.com/index.php
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК" филиал Свищов
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG77UNCR96603116321010
Вещи лица
  Банка: "УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК" филиал Свищов
  Банкова сметка: BG73UNCR96603316321017Районен съд Своге

Град: Своге
Адрес: ул. "Александър Вутимски" №9
Телефони
Админ. секретар: 0726/2008
Съдии
Съдии-изпълнители   0726/2058
Съдии по вписванията   0726/5224
Счетоводство: 0726/2008
Централа/Деловодство: 0726/2029, 2179
Факс: 0726/2008
Ел. поща: rs_svoge@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-svoge.hit.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - Своге
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG75 UNCR 9660 3170 0505 10
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - Своге
  Банкова сметка: BG44 UNCR 9660 3370 0505 18Районен съд Севлиево

Град: Севлиево
Адрес: ул. Стефан Пешев 6
Телефони
Председател: 0675/4414
Зам.председатели: 0675/4415
Админ. секретар: 0675/33880
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията   0675/4419
4413
Централа/Деловодство: 0675/30961
Факс: 0675/33880
Ел. поща: administrative@sevlievo.court-bg.org
Интернет стр.: http://sevlievo.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: “Банка ДСК” АД, клон Севлиево
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG31STSA93003110185901
Вещи лица
  Банка: “Банка ДСК” АД, клон Севлиево
  Банкова сметка: BG65STSA93003303301425Районен съд Силистра

Град: Силистра
Адрес: ул. Симеон Велики 23
Телефони
Председател: 086/816501
Админ. секретар: 086/816502
Съдии
Съдии-изпълнители   086/816529
Съдии по вписванията   086/816524
Счетоводство: 086/816521
Факс: 086/816502
Ел. поща: rsss@dir.bg
Интернет стр.: http://srs-bg.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ДСК АД
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG85STSA93003102383801
Вещи лица
  Банка: ДСК АД
  Банкова сметка: BG81STSA93003300801156Районен съд Сливен

Град: Сливен
Адрес: пл. Хаджи Димитър 2
Телефони
Председател: 044/662628
Зам.председатели: 044/662292
Админ. секретар: 044/624091
Съдии 044/662299
Съдии-изпълнители   044/662430
Съдии по вписванията   044/623530
Счетоводство: 044/662047
Централа/Деловодство: 044/622153 - регистратура
Факс: 044/624091
Ел. поща: rs-sliven@cablemail.bg, rs-sliven@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://sliven.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "ИНВЕСТБАНК" - клон Сливен
  Банков код: IORTBGSF
  Банкова сметка: BG73 IORT 8029 3100 3101 00
Вещи лица
  Банка: "ИНВЕСТБАНК" - клон Сливен
  Банкова сметка: BG91 IORT 8029 3300 3101 00Районен съд Сливница

Град: Сливница
Адрес: пл. Съединение 1
Телефони
Админ. секретар: 0727/42386
Съдии 0727/42258;42229
Съдии-изпълнители   0727/42526
Съдии по вписванията   0727/42483
Счетоводство: 0727/42526
Централа/Деловодство: 0727/42247, 42258
Факс: 0727/42386
Ел. поща: rs_slivnitza@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-slivnitza.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - гр. Сливница
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG96 UNCR 9660 3171 1049 10
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - гр. Сливница
  Банкова сметка: BG92 UNCR 9660 3371 1049 17rss
Посети форума