РаботаСтарши юрисконсулт/ Адвокат

Публикувана на 02.10.2019, видяна 801 пъти

Място:


Адвокатска кантора "Коин Консулт", София

Описание:

Адвокатска кантора "Коин Консулт" е специализирана в събиране на вземания и правно обслужване на търговски дружества.


"Коин Консулт" предоставя на своите клиенти правни консултации и обслужване в областта на облигационното, търговското, вещното, наследственото, трудовото и административното право.


Основни задължения за позицията:


- извънсъдебно и съдебно събиране на вземания;
- водене на преговори с клиенти и длъжници;
- образуване и процесуално представителство по всякакви съдебни производства и изпълнителни дела;
- изготвяне на договори, становища и проучвания, покани и всякакви др. документи и книжа;


Изисквания към кандидата:


- три годишен юридически стаж след придобиване на юридическа правоспособност;
- опит при водене на преговори;
- опит при събиране на вземания (това обстоятелство изрично следва да е посочено в автобиографията);
- добро владеене на английски език - писмено и говоримо;
- отлично познаване на нормативната база, свързана с гражданско и търговско право и гражданския процес;
- умения за водене на бизнес кореспонденция;
- организираност и дисциплинираност;


Нашето предложение предоставя:


- възможност за дългосрочно професионално развитие;
- интересна и динамична работа;
- основно и допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;


За позицията е допустимо да кандидатстват и АДВОКАТИ.


Държим да обърнем внимание, че позицията е за ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН без възможност за поемане на дела/ангажименти, извън тези на кантората. 


В случай, че позицията Ви представлява интерес, изпратете своята автобиография и актуална снимка на следния електронен адрес: n.petrova@coin.bg


Уведомяваме Ви, че Вашите лични данни ще бъдат обработени само и единствено за целите на кандидатстването Ви за горепосочената позиция и съгласно нормативните изисквания.

Срок за кандидатстване:
16.10.2019
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: n.petrova@coin.bg
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума