РаботаМладши адвокат

Публикувана на 26.08.2019, видяна 640 пъти

Място:


Адвокатско дружество "Николова & Партньори", София

Описание:

Адвокатско дружество "Николова & Партньори" търси младши адвокат за сътрудничество при осъществяване на правна защита и процесуално представителство на своите клиенти.


ИЗИСКВАНИЯ:


Кандидатите е необходимо да отговарят на следните условия:


1. Издържан изпит за адвокат и вписване в адвокатска колегия;
2. Професионален опит - не се изисква;
3. Познаване на действащата нормативна уредба в областта на гражданско законодателство;
4. Компютърна грамотност - работа с Microsoft Office – Word, Excel, електронна поща, Internet;
5. Внимание към детайлите, отговорност, умения за планиране на времето.


ОТГОВОРНОСТИ:


1. Подготовка на необходимите документи по делата (искови молби, отговори на искови молби, документи в процеса на делото);
2. Следене на делата, справки;
3. Процесуално представителство.


Краен срок за кандидатстване: 23.09.2019г.


С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю.


Месторабота - в близост до НДК, град София.


Адвокатско дружество "Николова & Партньори" е регистрирано като администратор на лични данни. Всички подадени документи и информация са поверителни и попадат под защитата на ЗЗЛД, като ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: info@lexglobus.com
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума