РаботаЮРИСКОНСУЛТ

Публикувана на 09.02.2018, видяна 245 пъти

Място:


Варна

Реф. номер: 001

Описание:

"Космос груп" търси да присъедини към екипа си професионалист за офиса си в гр.Варна

КРАТКО ОПИСАНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ:
Участие в преддоговорни процеси и изготвяне на правни становища по проекти на договори между дружествата от групата и трети лица;
Следи за законосъобразното съставяне и сключване на договори между дружествата от групата и трети лица;
Води правна кореспонденция;
Представлява дружествата от групата при сделки пред нотариуси, пред Агенция по вписванията, ЦРОЗ и други публични регистри;
Участва в подготовката на търгове и обществени поръчки;
Подготвя писмени и устни становища, дава съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност;
Осъществява процесуално представителство пред съдилища и други юрисдикции;
Предоставя активно юридическо съдействие на ръководството и отделите на дружествата от групата;

ИЗИСКВАНИЯ:
Висше юридическо образование - спец."Право"
Опит в подобна позиция: минимум 5г.
Отлично познаване на действащото българско законодателство и опит в областта на търговското, банковото, вещното, облигационното, митническото, данъчното и гражданско процесуалното право.

Много добра компютърна грамотност.
Изграден системен подход при решаването на проблеми.

Личностни качества:
Организирана, инициативна и динамична личност.
Бързо и аналитично мислене.
Висока мотивация за реализация и развитие в работата.
Много добри комуникативни умения /убедителност, аргументираност/.
Умение за работа в колектив.


АКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ:
Изпратете Вашите документи - автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо (на български и/или английски език)на имейл: valia@cosmosltd.com .

ВАЖНО:
Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор.
Месторабота: Варна

Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: valia@cosmosltd.comrss
Посети форума