РаботаГлавен юрисконсулт

Публикувана на 04.05.2017, видяна 1496 пъти

Място:


Банка ДСК, София

Описание:

 „БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТ. ЮРИСКОНСУЛТ/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

в Управление “Правно“, Централно управление, гр. София


Основни задължения: • Разработва правила, указания, общи условия и други вътрешни актове, свързани с дейността на Банката в сферата на корпоративното банкиране или банкиране на дребно;

 •     Разглежда всякакви правни въпроси, свързани с одобряване и обезпечаване на кредити, управление на проблемни кредити, пасивни продукти на бизнес клиенти и граждани, електронно банкиране;

 •     Извършва други правни дейности, свързани с функциите на управление „Правно“.Изисквания за заемане на длъжността: •     Образование – Висше юридическо;

 •     Образователно-квалификационна степен - Магистър по право;

 •     Професионален опит: минимум 2 (две) години юридически стаж като методолог в банка;

 •     Наличие на теоретични и практически познания в областта на общото гражданско и търговско право;

 •     Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);

 •     Владеене на английски език;

 •     Добри комуникативни способности и умения за работа в екип;

 •     Способност за взимане на самостоятелни решения, спазване на срокове и поемане на отговорност.Банка ДСК предлага: •     Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 •     Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.Необходими документи за кандидатстване: •     Професионална автобиография (CV) на български език – с актуална снимка и диплома.
Документите изпращайте в срок до: 28.05.2017 г. на e-mail: veselina.baycheva@dskbank.bg и Radoslava.obadich@dskbank.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

Срок за кандидатстване:
28.05.2017
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постояннаrss
Посети форума