навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Комисия за енергийно и водно регулиране

Energy And Water Regulatory Commission

адрес София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10
телефон 02/ 988 87 30
факс 02/ 988 87 82
ел. поща dker@dker.bg
уеб страница http://www.dker.bg
Председател Иван Николаев Иванов


Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

The Commission for establishing of property acquired from criminal activity

адрес София 1000, ул. " Г. С. Раковски" №112
телефон 02/ 923 43 33
факс 02/ 980 68 86
ел. поща ciaf@ciaf.government.bg
уеб страница http://www.ciaf.government.bg/
Председател Пламен Георгиев Димитров


Национална комисия за борба с трафика на хора

National Commission For Combating Trafficking In Human

адрес София 1797, бул. „Г. М. Димитров“ 52 А
телефон 02/ 807 80 50
факс 02/ 807 80 59
ел. поща office@antitraffic.government.bg
уеб страница http://www.antitraffic.government.bg
Председател Красимир Каракачанов


Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО

Bulgarian National Commission for UNESCO

адрес София 1000, ул. "Александър Жендов" № 2
телефон 02/ 948 29 99
ел. поща unesco-bg@mfa.bg
уеб страница http://www.unesco-bg.org
Председател Юрий Щерк


Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

адрес София 1431, бул. Акад. Иван Ев. Гешов № 15
телефон 02/ 8953102
факс 02/ 8953133
ел. поща office@ncpr.bg
уеб страница http://www.ncpr.bg/bg/
Председател Николай Дамянов Данчев


Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията

адрес София 1505, ул. "Черковна" № 90
телефон 02/9333 600
факс 02/987 37 50
ел. поща dksi@government.bg
уеб страница http://www.dksi.bg/bg/
Председател Борис Димитров


Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

адрес София 1040, р-н "Изгрев", ул.“Лъчезар Станчев”№13
телефон 02/ 970 60 34
факс 02/ 873 54 19
ел. поща office@dksbt.bg
уеб страница http://www.dksbt.bg
Председател Владимир Иванов Иванов


Държавна комисия по хазарта

Държавна комисия по хазарта

адрес София 1431, бул. Акад. Иван Гешов №15
телефон 02/9859 5858
факс 02/952 00 96
ел. поща dkh@minfin.bg
уеб страница http://www.dkh.minfin.bg
Председател Мария Филипова


Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

адрес София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" 9, ет.4
телефон 02/ 981 11 33
факс 02/ 987 40 01
уеб страница http://www.ckbppmn.government.bg/
Председател Румяна Бъчварова


Централна комисия по етика към Министерски съвет

Централна комисия по етика към Министерски съвет

телефон 02/ 93 01 217
уеб страница http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/komisiya-po-etika/
Председател Д-р Цветан Траянов Райчинов


12


Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума