навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

адрес София, ул. Сердика 22 ет. 7
телефон 02/ 983 55 39
факс 02/ 983 13 85
ел. поща office@cposa.bg
уеб страница http://www.cposa.bg
Председател Ваня Донева


Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

адрес София 1000, ул. Врабча № 1
телефон 02/800 45 06
ел. поща info@comdos.bg
уеб страница http://www.comdos.bg/
Председател Евтим Костадинов Костадинов


Комисия за регулиране на съобщенията

адрес София 1000, ул."Гурко"6
телефон 02/949 27 23
ел. поща info@crc.bg
уеб страница http://www.crc.bg
Председател Росен Желязков


Комисия за финансов надзор

адрес София 1000, ул. "Будапеща" 16
телефон 02/ 9404 999
факс 02/ 9404 606
ел. поща bg_fsc@fsc.bg
уеб страница http://www.fsc.bg
Председател Карина Караиванова
банка Българска народна банка
банкова сметка BG95BNBG96613000141501
BIC BNBGBGSD


Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

адрес София 1000, ул. " Г. С. Раковски" №112
телефон 02/ 923 43 33
факс 02/ 980 68 86
ел. поща ciaf@ciaf.government.bg
уеб страница http://www.ciaf.government.bg/
Председател Пламен Георгиев Димитров


Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

адрес София 1431, бул. Акад. Иван Ев. Гешов № 15
телефон 02/ 8953102
факс 02/ 8953133
ел. поща office@ncpr.bg
уеб страница http://www.ncpr.bg/bg/
Председател Николай Дамянов Данчев


Национална комисия за борба с трафика на хора

адрес София 1797, бул. „Г. М. Димитров“ 52 А
телефон 02/ 807 80 50
факс 02/ 807 80 59
ел. поща office@antitraffic.government.bg
уеб страница http://www.antitraffic.government.bg
Председател Красимир Каракачанов


Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО

адрес София 1000, ул. "Александър Жендов" № 2
телефон 02/ 948 29 99
ел. поща unesco-bg@mfa.bg
уеб страница http://www.unesco-bg.org
Председател Юрий Щерк


Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

адрес София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" 9, ет.4
телефон 02/ 981 11 33
факс 02/ 987 40 01
уеб страница http://www.ckbppmn.government.bg/
Председател Румяна Бъчварова


Централна комисия по етика към Министерски съвет

телефон 02/ 93 01 217
уеб страница http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/komisiya-po-etika/
Председател Д-р Цветан Траянов Райчинов


12


Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума