навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

адрес София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52 А
телефон 02/ 980 63 17; 0700 111 88
факс 02/986 17 07
ел. поща damtn@damtn.government.bg
уеб страница http://www.damtn.government.bg
Председател Петър Горновски


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

адрес София 1000, ул."Гурко" 5
телефон 02/ 930 88 40; 02/ 930 88 10
факс 02/ 988 54 95
ел. поща avto_a@rta.government.bg
уеб страница http://www.rta.government.bg
Изпълнителен директор Красимир Сребров


Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

адрес София 1606, бул. "Хр. Ботев" №17, ет.6
телефон 02 915 29 52
факс 02 951 65 97
ел. поща agency@weathermod-bg.eu
уеб страница http://www.weathermod-bg.eu
Изпълнителен директор Ваньо Славеев


Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (БСА)

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (БСА)

адрес София 1797, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 7
телефон 02/ 97 66 401
факс 02/ 873 5303
ел. поща office@nab-bas.bg
уеб страница http://www.nab-bas.bg
Изпълнителен директор Ирена Бориславова


Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

адрес София 1000, бул. "Цар Освободител" 7
телефон 02/ 9221700
ел. поща infoactive@militaryclubs.bg
уеб страница http://www.militaryclubs.bg
Изпълнителен директор Валери Кръстанов Стоянов


Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

адрес София 1000, бул. "Княз Дондуков" 3
телефон 0700 17 670; 02/ 8101 743
факс 02/ 987 47 17
ел. поща secr-idirector@gli.government.bg
уеб страница http://www.gli.government.bg
Изпълнителен директор инж. Румяна Михайлова


Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС)

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС)

адрес София 1000, ул. "Гурко" 6
телефон 02 949 21 15
ел. поща info@esmis.government.bg
уеб страница http://www.esmis.government.bg
Председател Красимир Симонски


Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

адрес София 1000, ул. „Гурко“ 5
телефон 02/ 940 94 28
факс 02/ 987 67 69
ел. поща kabinet-IAJA@mtitc.government.bg
уеб страница http://www.iaja.government.bg
Изпълнителен директор Веселин Василев


Изпълнителна агенция "Медицински одит"

Изпълнителна агенция "Медицински одит"

адрес София 1606, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
телефон 02/ 80 50 463
факс 02/ 80 50 452
ел. поща delovodstvo@eama.bg
уеб страница http://www.eama.bg
Изпълнителен директор проф. д-р Златица Петрова
банка Българска народна банка
банкова сметка BG15BNBG96613100128601
BIC BNBGBGSD


Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

адрес София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2А
телефон 02/ 9150 811
факс 02/ 9150 827
ел. поща nfc@nfc.bg
уеб страница http://www.nfc.bg
Изпълнителен директор Жана Караиванова
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!


Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума