AДВОКАТСКА КАНТОРА-ЯВОР ЯНКОВ
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Русе, ул."Христо Г. Данов ", №5 , ет.2 , кантора 21,
Начало
ДРУГА ДЕЙНОСТ
Онлайн консултации
За контакти
Линкове
 
Процесуално представителство и юридически консултации

Процесуално представителство:
наказателни производства;
административно-наказателни производства;
гражданско правни и търговско правни спорове;
обжалване на данъчни (ревизионни) актове;
придобиване на българско гражданство;
семейно и наследствено право;
вещноправни спорове;
трудови спорове.

Консултации в областта на:
наказателно право и процес ;
гражданско и облигационно право;
търговско и корпоративно право;
данъчно право;
административно право;
семейно и наследствено право;
сделки с недвижими имоти;
реституция.
Последна дата на обновяване 23.2.2007 10442 посещения