АДВОКАТСКА КАНТОРА ТАДРОС
Facta probantur, iura deducuntur - Фактите се доказват, правата се извеждат

София, ул. "Алабин" , № 33, вх. А, ет. 4, офис 426, tadros@lex.bg tadros@abv.bg
Начало
ТРУДОВО ПРАВО / ВЕЩНО ПРАВО / ИМОТИ
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО / СЕМЕЙНО ПРАВО
ПРОБЛЕМИ С ТОПЛОФИКАЦИЯ, КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ др. /ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
ДОГОВОРИ-ИЗГОТВЯНЕ/ АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ/ ФИРМИ
МЕДИАЦИЯ
ЦЕНИ / ТАРИФА
За контакти
Линкове
 
АДВОКАТ ЛИНА ТАДРОС - член на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Лина Тадрос е родена в гр. София.
Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил – Философ“ /НГДЕК/, с отличие и почетен диплом.

Адвокат Лина Тадрос е завършила висшето си образование в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с три специализации:
Правораздаване Международно право и международни отношения Публична администрация.


Работила е като юрисконсулт на Федерация „Медицина“ в КТ „Подкрепа“, с насоченост към трудовото, медицинското право и разрешаване на проблеми на лекари и медицински сестри в цялата страна. Участвала е в преговорите на съвета за тристранно сътрудничество в Министерство на здравеопазването и сключването на Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ . Като юрисконсулт на Федерация „Медицина“ е осъществявала активни преговори с Директори на болници на територията на страната и е придобила ценен опит в разрешаването на различни трудово-правни проблеми.

През годините е обогатила натрупания си опит в различни правни сфери, работейки с утвърдени адвокати от САК.

След успешно издържан изпит пред Висшия адвокатски съвет, се вписва в Софийска адвокатска колегия и започва самостоятелната си адвокатска практика.
Поддържа тясно сътрудничество с адвокати – специалисти в различни правни области.

Работи активно в сферата на трудовото право, семейните въпроси, имотни спорове, различни вещно-правни проблеми, изпълнителни дела, издръжки, наследствени спорове, дела срещу топлофикационни дружества и колекторски фирми и много други.

Адвокат Лина Тадрос е вписана в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ.

Подпомага страните и за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация. Тя е и лицензиран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Към настоящия момент осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела, регистрира фирми и предоставя абонаментно правно обслужване.

Предоставя защита и процесуално представителство на физически и юридически лица пред българските съдилища и институции, както и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Лауреат на Национална олимпиада по философия.
Лауреат на национални литературни конкурси с множество награди, както и с публикации във вестници, книги и списания.


Последна дата на обновяване 24.2.2018 2492 посещения