Георги Каменов
Адвокат при Шуменска Адвокатска колегия

Нови Пазар, ул."Цар Освободител", № 22,ет.1, gkamenov72@abv.bg
Начало
За адвокатската професия.
Съдружници и служители
Минимален размер на адвокатските възнаграждения
Адвокатска кантора
Полезна информация
За контакти
Линкове
 
§ Правни консултации и оказване на правна помощ ,както и процесуално представителство пред Съда,Прокуратурата и органите на досъдебното производство.

§ Процесуално представителство по:
- гражданско правни спорове;
- трудовоправни спорове;
- дела от областта на семейното и наследствено право;
- облигационни и вещноправни искове;
- дела от административно-наказателен характер
- наказателни дела,подсъдни на районен съд като първа инстанция.Представителство на досъдебно производство.
- регистрация ,преобразуване и ликвидация на ЕТ и търговски дружества


§ Изготвяне на договори,нотариални актове ,пълномощни и други документи.

Последна дата на обновяване 28.12.2014 8418 посещения