адвокат Силвия Милчева
Юридически консултации, посредничество, процесуално представителство

София, ул. Бойчо Войвода №3, ет.3, ап.7, s.milcheva@gmail.com
Начало
Дейност
За контакти
Линкове
 
Ние предлагаме широк кръг правни услуги в областта на гражданското право. Основната ни цел е професионално обслужване на клиентите чрез пълно реализиране на поставените от тях цели чрез екипна работа и при необходимост чрез консултиране със специалисти в съответните сфери. Предлагаме професионално юридическо обслужване както на граждани, така и на корпоративни български и чуждестранни лица.
Гарантираме бързата и ефикасна защита на интересите на своите клиенти.

Последна дата на обновяване 22.2.2013 6739 посещения