Адвокатска кантора РАДАНОВ
Юридически консултации и процесуaлно представителство

Варна, бул. "Мария Луиза" № 9, ет.6, radanov@lex.bg radanovlawoffice@justice.com
Начало
Дейност
Дейност
Клиенти и партньори
Клиенти и партньори
Съдружници и служители
Съдружници и служители
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
Кантората предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области: Търговско право, Данъчно право, Корпоративно право, Несъстоятелност, Гражданско право и процес, Административно право и процес, Чуждестранни инвестиции, Приватизация и Kонцесиониране, Облигационно право, Трудово и осигурително право, Митническо право, Морско право, Борсово право, Финансово право, Банково право, Застрахователно право, Вещно право, Семейно и наследствено право, Сделки с недвижими имоти, Право на интелектуалната собственост.


Последна дата на обновяване 4.2.2013 25032 посещения