"Право без граници", списанието е съвместен труд на видни български юристи и студенти по право.
Орган на БКЮ, на Българската асоциация на Римския клуб и на Европейската асоциация на студентите юристи (ELSA-Bulgaria)

София, бул. "Тотлебен", №8, п. к. 38, pravobg@hotmail.com
Начало
Стихове
Партньори
Художник на списанието
Редакционен съвет
За абонатите
За контакти
Линкове
 

Последна дата на обновяване 19.2.2006 14096 посещения