Лиляна Чакърова
Семейно и наследствено право

Варна, Неофит Бозвели, №3, ет. 5, офис 15, lili.chakarova@gmail.com
Начало
Дейност
За контакти
Линкове
 
Висше юридическо образование от СУ "Климент Охридски", 25 години стаж в съдебната система - основно във Варненски окръжен съд и съвместно 13 години преподавателска дейност по семейно и наследствено право в ТУ Варна и ВСУ "Черноризец Храбър". 11 години адвокат във Варненска адвокатска колегия.
Последна дата на обновяване 15.7.2008 3235 посещения