Ликвидация на фирма
Лицензирани ликвидатори от Агенцията по вписванията

Централен Офис София, likvidatori@lex.bg office(a)expert-bg.com
Начало
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
Ликвидацията представлява извънсъдебно производство, при което съдът не е ръководен орган, докато при процедура по несъстоятелност съществува съдебно производство. По време на процеса на ликвидация фирмата се управлява от ликвидатор, който защитава интересите на институцията представлява пред трети лица. Назначаването на ликвидатор се осъществява от общото събрание на фирмата или от съда. Пълномощията на ликвидатора се прекратяват при заличаване на дружеството от ТР /търговския регистър/ или при излизане от производство по ликвидация. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с експерти включени в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, които имат богат опит при управление на дружества в ликвидация и несъстоятелност.

За контакти:
Централно управление София
Орлин Колев
Телефон: 0887 209 961

За повече информация:
expert-bg.com
expert-bg.com/services
expert-bg.com/contact-us
Последна дата на обновяване 14.10.2010 3223 посещения