Адвокатска Кантора "Костакиев Консулт & Партнерс"
Комплексно правно обслужване и консултации. Съдейства на чужденци за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в страната, както и за придобиване на българско гражданство.

София, kostakiev@gmail.com
Начало
Екипът
За нашите клиенти
Важни промени в законодателството
Безплатни закони
Българско гражданство
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
Правно консултиране, изготвяне на жалби и заявления до институции, изготвяне на искови молби до съдилища,процесуално представителство, различни форми на застъпничество и съдействие пред органите на държавната администрация за разрешаване на конкретни правни проблеми.


“Костакиев Консулт & Партнерс”
извършва комплексно правно обслужване и консултации в областта на:

- търговското право – регистрация на търговски дружества и фирми
- абонаментно обслужване и правен анализ
- банково кредитиране
- трудово и осигурително право
- гражданско право – облигационно, вещно и семейно право
- наказателно право

Адвокатска Кантора “Костакиев Консулт & Партнерс” съдейства на чуждестранни граждани за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване на територията на Република България, както и оказва правна помощ и съдействие при придобиване на българско гражданство.

Последна дата на обновяване 10.6.2013 21230 посещения