ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА,адвокат
Адвокатска къща "Иванова, Минчев и партньори"

София, ул."Червена роза" №38–40, JustusBG@gmail.com;
Начало
Принадлежност
Партньори
Дейност
Условия
Хонорарна листа
Публикации
За контакти
Линкове
 
English

Хонорарна листа

1.Консултации,преговори,проучване дела,справки – € 70/час
2.Изготвяне книжа без материален интерес – € 75/час
3.Изготвяне книжа с материален интерес – 2% – 12% от интереса
4.Нотариални сделки и дела – до 3 % от интереса
5.Учредяване и регистрация на ЮЛ – € 200–€ 500
6.Текущо обслужване на ЮЛ – € 500–€ 1500
7.Обезпечение иск – € 250–€ 500
8.Aдминистративни дела – € 300 – 2000/инстанция
9.Граждански дела без материален интерес – € 300 – € 700/инстанция
10.Граждански дела с определен материален интерес – 5% – 30% от интереса
11.Наказателни дела – € 500–€ 7000/инстанция
12.Други – ad hoc


Размерът на хонорара не може да бъде по–малък от определения в Наредба №1 ВАС минимален размер за съответния вид помощ (чл.1 Наредба №1 ВАС);
Хонорарите по граждански и наказателни дела са изчислени на база изискванията на чл.1, Раздел II-V на Наредба №1 ВАС за минималните размери на адвокатските възнаграждения за една инстанция и общата практика и съгласно чл.26 и чл.36 от Закона за адвокатурата и чл.3,4 от Наредба №1 ВАС,когато се постигне доброволно уреждане на спора,делото приключи с помирение между страните,или клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор,внесеното въз награждение (хонорар) не се връща.

Последна дата на обновяване 29.10.201833915 посещения