ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА,адвокат
Адвокатска къща "Иванова, Минчев и партньори"

София, ул."Червена роза" №38–40, JustusBG@gmail.com;
Начало
Принадлежност
Партньори
Дейност
Условия
Хонорарна листа
Публикации
За контакти
Линкове
 
English

Условия

Дейността се осъществява съобразно Общи условия, които се представят преди започване на работа. Те могат да бъдат изменени или допълнени при възлагане на конкретна поръчка.
Поверителността на цялата информация по всеки конкретен случай е гарантирана.Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа и кореспонденцията с клиентите са неприкосновени
След приключване на случая при поискване предоставените документи и книжа подлежат на връщане. Приключените преписки се съхраняват пет години след което се унищожават.
Размерът на хонорара и начинът на плащане за извършената работа се определя на основата на употребеното време,при прилагане чл.26(2),чл.35(2)(3),чл.36 Закона за адвокатурата,при съобразяване с разпоредбата на чл.1 Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения.Почасовите ставки се базират на вложените в работата професионален опит и комептентност и отразяват времето, което се употребява за работа по случая.

Последна дата на обновяване 29.10.201833915 посещения