Център за европейски инициативи
Организация, работеща в обществена полза

Стара Загора, ул. Цар Калоян , 29А, етаж 3, eurocentresz@gmail.com
Начало
Мисия на ЦЕИ
Първите 5 години
Форум театър - нашата методология
Пролетен Ученически Лагер
Младежко доброволчество в чужбина
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Първите 5 години

През петте години от началото на своята дейност ЦЕИ реализира, самостоятелно и в партньорство, общо 13 проекта с над 1200 участници. Приоритети в дейността на Центъра са:
- Насърчаване на местното развитие, основано на активно гражданско участие
В партньорство с Общинския съвет в Стара Загора, ЦЕИ организира публични дебати за обсъждане на прозрачността в работата на местния парламент (през 2008 и 2009 г.). В навечерието на местните избори през 2007 г. Центърът, в партньорство с други неправителствени организации и с БНТ, инициира дебат между гражданите и кандидатите за кмет на община Стара Загора в рамките на националната кампания „За да има избор".
През 2008 година бе осъществен проект „Ето ни – можем!", насърчаващ диалога между гражданите и местните власти в общините Гурково, Мъглиж и Николаево. В инициативите на проекта (публични форуми, анкетни проучвания и обучения по граждански умения) се включиха близо 400 участници от трите общини.
През 2009 г. ЦЕИ се включи в националната кампания за предварително обсъждане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и е сред учредителите на Форум гражданско участие – неформална мрежа на неправителствени организации от цялата страна.
- Дейности в подкрепа на младите хора
По младежките проекти на ЦЕИ над 250 младежи са участвали в обучения за придобиване на специфични умения – работа в екип, фасилитиране на срещи, разработване на проекти, лобиране. В международни инициативи във Великобритания, Германия, Португалия, Румъния, Гърция, Сърбия и Турция са участвали 27 български младежи.
Основна част от финансирането на младежките проекти на ЦЕИ са средства от програма „Младежта в действие" на Европейския съюз и Националната програма за младежки дейности.
Доброволец от Корпуса на мира работи в продължение на 1 година по проект за социализирането на бременни жени и млади майки. Общо 34 жени се включиха в безплатни курсове по английски език и в работни групи, дискутиращи ролята на жените в обществения живот.
Акцент в предстоящите дейности на ЦЕИ е акредитирането на организацията като посрещаща и изпращаща доброволци в рамките на Европейската доброволческа служба. Центърът предоставя безплатни консултации за млади хора, които искат да работят по доброволчески програми в държавите от Европейския съюз и съдейства при намирането на партниращи организации.

Последна дата на обновяване 14.2.20116269 посещения