Център за европейски инициативи
Организация, работеща в обществена полза

Стара Загора, ул. Цар Калоян , 29А, етаж 3, eurocentresz@gmail.com
Начало
Мисия на ЦЕИ
Първите 5 години
Форум театър - нашата методология
Пролетен Ученически Лагер
Младежко доброволчество в чужбина
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Мисия на ЦЕИ

Центърът за европейски инициативи е регистриран като фондация, осъществяваща дейност в обществена полза. Организацията e учредена през януари 2005 г. със седалище в Стара Загора и има за цел заимстване и прилагане на европейски добри практики и полезни модели, свързани с развитието на гражданското общество. Приоритетно Центърът осъществява проекти и инициативи, адресирани към младите хора и стимулиране на тяхната ангажираност в обществения живот.

Цели на организацията

- Подобряване условията на живот и развитие на населените места в Република България на базата на гражданско участие
- Демократизация на обществения живот
- Разширяване и гарантиране на гражданските свободи
- Укрепване институциите на гражданския сектор
- Европейска интеграция и регионално сътрудничество
- Насърчаване на активното гражданско участие в обществените процеси

Последна дата на обновяване 14.2.20116252 посещения