Изготвяне на съдебни експертизи
Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Централен Офис София, expertbg@lex.bg office(a)expert-bg.com
Начало
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите БА "ВЛЕК" е създадена на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти.

Към настоящия момент екипът на асоциацията е включва над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, лекари, инженери, компютърни специалисти, биолози, химици, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, Агенцията по вписванията, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където асоциацията има регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават дипломи, лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната сфера.

Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите е специализирана в предлагането на високо професионални експертизи, експертни оценки, консултации и анализи от сборни екипи вещи лица, лицензирани експерти и оценители.

За контакти:
Централно управление София
Орлин Колев
Телефон: 0887 209 961

За повече информация:
expert-bg.com/services
blog.lex.bg/expertbg/
Последна дата на обновяване 26.1.2012 3758 посещения