адвокат ДАНИЕЛА ГЕЦЕВА attorney at law
Процесуално представителство и юридически консултации

Варна, ул. "Баба Тонка" № 13, ет. 2, daniela_geceva@lex.bg dgeceva@abv.bg
Начало
Сфера на дейност
Клиенти и партньори
Тарифи
За контакти
Линкове
 

Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство пред българските съдилища.
Цел в работата ми е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ми доверили решаването на проблема си. Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния ви интерес.

Процесуално представителство по:
граждански и търговско-правни спорове;
обжалване на данъчни (ревизионни) актове;
административно-наказателни производства;
спорове, свързани с правата върху интелектуалнтата собственост;
регистрации и комплексно правно обслужване на търговската дейност на дружества и граждани;
изготвяне и анализ на договори.

Консултации в областта на:
гражданското и облигационното право;
данъчно право;
административно право;
семейно и наследствено право.

При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътруднича с колеги - специалисти в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.


Последна дата на обновяване 25.11.2006 55317 посещения