Адвокатко съдружие Абаджиев и Кирилов
Ефект преди първата крачка! Правна защита на бизнеса

София, ул. "Владайска" № 35, ет.2, consultgrup@abv.bg
Начало
Дейност
Консултиране чрез електронна поща
Съдружници и служители
АДВОКАТ (Указания за експлоатацията му и Инструктаж за безопасна работа с него)
Защита на бизнеса
Езици за контакт
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
Адвокат Пламен Кирилов
Практикува в следните области: търговско, данъчно и осигурително, административно, договорно и вещно право, несъстоятелност.
Офис в гр. София:
ул. "Владайска" 35, ет.2
за контакт: чрез електронната поща consultgrup@abv.bg

Адвокат Ивелин Абаджиев
Практикува в следните области:
наказателно, семейно, търговско, гражданско право.
Кантора: гр. София, ул. "Владайска" 35"б", ет.2, GSM: 0888 561992,
0899 855111,
e-mail: iv_abadjiev@gmail.com

Последна дата на обновяване 12.1.2014 21075 посещения