Адвокатска кантора Боян Боев
Правно представителство в САЩ и България. Корпоративно и имиграционно право на САЩ

Ню Йорк, 1708 - 86th Str., Br ., NY 11214, Apartment 2F, boyan11@abv.bg
Начало
Дейност
Партньори
Клиенти
Имиграционно право на САЩ
За контакти
Линкове
 
English
Кантората е основана през 1993 год. и от тогава е с утвърдено присъствие на пазара на юридическите услуги в България. Отличното познаване на бизнес средата, традиционно добрите контакти с различни държавни, финансови и юридически институции, и добрата материална база правят нивото на предлаганите от нас услуги изключително високо. Повече от 1000 дела пред Районен и Окръжен съд и 55 производства пред Върховен съд на РБългария са неоспорим атестат за експертност и професионализъм.
Кантората предлага комплексно правно обслужване, правно представителство пред държавни органи и съдилища, изготвяне на проучвания и анализи, разработване на стратегии.
Стремежът на целия екип е постоянното повишаване качеството на обслужване и разширяване на дейността.От услугите на кантората се ползват местни юридически и физически лица, както и чуждестранни компании и инвеститори.
През април 2005 год. г-н Боев получи лиценз за практикуване на адвокатска професия на територията на щата Ню Йорк, САЩ. Офисът в Ню Йорк е единствената българска юридическа кантора, която предлага правни консултации и правно представителство, както на американски корпорации с интереси към България и ЕС, така и на български компании, поставили си за цел да оперират на най- привлекателния пазар в света – американския.

Кантората е специализирана в следните области на правно обслужване:

• търговско и фирмено право , придобивания и сливания
• приватизация , чуждестранни инвестиции , търговски марки, лицензиране, защита на конкуренцията
• водене на търговски преговори и изготвяне на договори ;
• защита на инвестициите, ипотеки, залози и др. обезпечения
• данъчно право
• трудово и осигурително право
• банки, финансирания, кредитиране и инвестиционни фондове
• сделки с недвижими имоти
• водене на съдебни и арбитражни дела пред всички съдилища в РБългария


САЩ:

Корпоративно право
• регистрация на компании, придобиване, сливане
• правно представителство на български компании, предоставяне на адрес и водене на бизнес кореспонденция
• проучване на пазарни възможности, придружаване при търговски преговори, изготвяне на договори;
• офшорни фирми

Имиграционно право на САЩ – визи и визови проблемиПоследна дата на обновяване 29.4.2007 14623 посещения