адв. Мария Антонова /0888 606 219/
"АДВОКАТСКА КЪЩА АНТОНОВА" - Кантора с решения

Варна, ул. Драган Цанков, 15, antonova.law@gmail.com
Начало
Недвижими имоти /Сделки и решаване на спорове/
Семейно и Наследствено право
Административно право, в т.ч. - строителство, режим на търговска дейност и др.
Фирмено и Корпоративно право
Изпълнителни дела
Административно - наказателни дела
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Административно - наказателни дела

Кантората предоставя защита и представителство в производства по оспорване и отмяна на наказателни постановления, издадени от административни органи и други овластени лица, оспорване на актове за установяване на нарушения, отмяна или намаляване на наложени имуществени санкций и др.

Последна дата на обновяване 13.11.200715883 посещения