адв. Мария Антонова /0888 606 219/
"АДВОКАТСКА КЪЩА АНТОНОВА" - Кантора с решения

Варна, ул. Драган Цанков, 15, antonova.law@gmail.com
Начало
Недвижими имоти /Сделки и решаване на спорове/
Семейно и Наследствено право
Административно право, в т.ч. - строителство, режим на търговска дейност и др.
Фирмено и Корпоративно право
Изпълнителни дела
Административно - наказателни дела
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Фирмено и Корпоративно право

Кантората извършва също:

* регистрация на търговски дружества и еднолични търговци
* регистрация на Юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, настоятелства, спортни клубове и др./
* пререгистрация и действия с търговски предприятия
* осъществяване на търговски сделки
* търговска марка и индустриална собственост
* други

Последна дата на обновяване 13.11.200715883 посещения