адв. Мария Антонова /0888 606 219/
"АДВОКАТСКА КЪЩА АНТОНОВА" - Кантора с решения

Варна, ул. Драган Цанков, 15, antonova.law@gmail.com
Начало
Недвижими имоти /Сделки и решаване на спорове/
Семейно и Наследствено право
Административно право, в т.ч. - строителство, режим на търговска дейност и др.
Фирмено и Корпоративно право
Изпълнителни дела
Административно - наказателни дела
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Административно право, в т.ч. - строителство, режим на търговска дейност и др.

При затруднения в уреждането на статута на недвижим имот, режим на застрояване, режими на извършване на търговска или друга /законна/ дейност от физически или юридически лица и др., можем да помогнем, като:

- подготвим документи
- съдействаме за провеждане на процедурите по издаване на разрешителни, оценки и други

Подготовка и провеждане на процедури за получаване на разрешителни за извършване на търговска дейност с разрешителен режим и друг регулиран режим

Данъчни спорове, данъчен кредит, ДДС

Осигурителен статус /социални и здравни осигуровки/

Последна дата на обновяване 13.11.200715881 посещения