адв. Мария Антонова /0888 606 219/
"АДВОКАТСКА КЪЩА АНТОНОВА" - Кантора с решения

Варна, ул. Драган Цанков, 15, antonova.law@gmail.com
Начало
Недвижими имоти /Сделки и решаване на спорове/
Семейно и Наследствено право
Административно право, в т.ч. - строителство, режим на търговска дейност и др.
Фирмено и Корпоративно право
Изпълнителни дела
Административно - наказателни дела
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Недвижими имоти /Сделки и решаване на спорове/

Предоставяме изпълнение на сделки с недвижими имоти:

* подготовка на документи
* изследване на имот /собственост, тежести, статут/
* съставяне и преговори при подписване на предварителен договор
* извършване на обстоятелствена проверка
* съставяне на нотариален акт /констативен, акт за дарение, продажба, замяна и др./
* съставяне на договор за делба
* представителство пред нотариус

Процесуално /съдебно/ представителство:

* съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали при нарушени или претендирани права
* представителство в съдебна зала
* защита при насрещни искове, възражения, претенции и др.
* Искове за предаване на владение върху имот
* Искове за собственост
* Искове за вреди
и други

Последна дата на обновяване 13.11.200715883 посещения