адв. Мария Антонова /0888 606 219/
"АДВОКАТСКА КЪЩА АНТОНОВА" - Кантора с решения

Варна, ул. Драган Цанков, 15, antonova.law@gmail.com
Начало
Недвижими имоти /Сделки и решаване на спорове/
Семейно и Наследствено право
Административно право, в т.ч. - строителство, режим на търговска дейност и др.
Фирмено и Корпоративно право
Изпълнителни дела
Административно - наказателни дела
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
* Цялостно правно обслужване на граждани и юридически лица.

* Предоставяме изпълнение на сделки с недвижими имоти:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
подготовка на документи
изследване на имот /собственост, тежести, статут/
съставяне и преговори при подписване на предварителен договор
извършване на обстоятелствена проверка
съставяне на нотариален акт /констативен, акт за дарение, продажба, замяна и др./
съставяне на договор за делба
представителство пред нотариус

* Процесуално /съдебно/ представителство:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали при нарушени или претендирани права
представителство в съдебна зала
защита при насрещни искове, възражения, претенции и др.

* Освен горното работим в областта на:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Семейно и Наследствено право
Гражданско право
Изпълнителни дела
Административни наказания /глоби и др./-оспорване, отмяна и пр.
Фирмено и корпоративно право
Административно право
Трудово право, в това число и - при наемане на работа зад граница, пряко или - чрез посредническа агенция.
Други

* Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.

* Кантората е разположена в близост до Окръжен съд - Варна и е лесна за достъп.
Приемаме заявки за уговаряне на среща и по интернет и телефон:

Е-майл: antonova.law@gmail.com
Тел.: 052 621 042
Моб.: 0888 606 219


Пощенски адрес:
9000 Варна
Ул. драган Цанков 15


По-добре е да се попита, преди да се опита....


Последна дата на обновяване 13.11.2007 15813 посещения