АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ


София 1606, ул. “Яков Крайков”, № 3, as_childs_heart@yahoo.com
Начало
Дейност
Партньори
Проекти
Клуб “Младо сърце”
Клуб “Приятелство”
Клуб “Родител”
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Клуб “Родител”


По програмата на клуб “Родител” работи екип от специалисти – психолози, социални работници, педиатри, юристи и доброволни помощници.

Първоначалната психологическа реакция на родители, когато открият заболяването на детето си, включва страх, яд, тревожност и тъга. Родителите преживяват и разочарованието, че не са били способни да създадат здраво дете и често изпитват срам и вина за това. Факт е, че семейства, сблъскващи се с подобни проблеми, имат нужда от помощ, консултиране и подкрепа.

Клубът е създаден от родители и близки на сърдечно болни деца. Те споделят опита си, изграждат умения за самопомощ и взаимопомощ и са насърчавани да отстояват правата си и нуждата от специални грижи в семейството.


ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ:
Уважаеми родители, съобщаваме ви, че бе утвърден списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ. Сред заболяванията, които са отнасят за деца със сърдечни проблеми, са:

Оперирани с екстракорпорално кръвообращение и тези с палиативни операции - тетралогия на Фало, аортна стеноза, пулмонална стеноза, междупредсърден дефект, междукамерен дефект, транспозиция на големите артерии, комплексни вродени сърдечни малформации.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
Закон за закрила на детето: lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2134925825
Закон за здравето: lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135489147
Закон за интеграция на хората с увреждания: lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135491478
Закон за семейни помощи за деца: lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135441920
Закон за социално подпомагане: lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2134405633

Последна дата на обновяване 14.12.200818311 посещения