АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ


София 1606, ул. “Яков Крайков”, № 3, as_childs_heart@yahoo.com
Начало
Дейност
Партньори
Проекти
Клуб “Младо сърце”
Клуб “Приятелство”
Клуб “Родител”
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Клуб “Приятелство”


По програмата на клуб “Приятелство” работи екип от специалисти психолози, психотерапевти и доброволни помощници. Една от най-важните стъпки, които всяко дете трябва да направи в периода на своето израстване, е да постигне чувство за собствена идентичност, вътрешна сигурност и убеденост в своята значимост и ценност. Животът с болестта е свързан с преживявания на страх, безпомощност, несигурност, самота и гняв, които за детето са трудни за понасяне. Тези преживявания са предпоставка за изграждане на поведение на зависимост, безинициативност и изолация, на отричане и агресия. Много често успоредно с физическото си заболяване децата стават жертва и на психична травма, която то им нанася. Ето защо е много важно при наличието на подобна ситуация да се осигури професионална помощ и за специфичните проблеми в хода на хроничното заболяване, тъй като то може да травматизира не само детето, но и неговите близки и емоционално ангажираните с него хора.


КЛУБНА ДЕЙНОСТ: Детски групи – сформират се от деца с приблизително еднаква физическа активност, заболяване и близка възраст. Целта е в първоначално обособените групи болните деца да придобият самочувствие и увереност в себе си, след което да могат да участват пълноценно в смесени групи със здрави деца, без да проявяват специфичните поведенчески отклонения, характерни за груповия комформизъм.


ОБУЧЕНИЕ В УМЕНИЯ: Умения за общуване – важно е да се подбере подходяща система за общуване с всяко дете. Това може да е вербална реч, невербално общуване чрез мимики и жестове, използване на картини и символи и др.
Умения за самостоятелност и независимост – целта е децата да изградят самочувствие, усещане за своята уникалност, да са в състояние да създават и поддържат отношения с други хора, без да изпадат в зависимост от тях.


ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ:

От 31 март до 6 април 2003 г. в местността под връх Бузлуджа, Стара Планина беше проведен зимен планински курс за деца от 8 до 14 години, организиран по традиция от асоциация "Детско сърце" в рамките на програмата "ФАР АКСЕС - 2000".

Лятната оздравителна програма се проведе от 21 до 31 юли 2003г. в гр. Приморско за деца от 9 до 13 години и от 20 до 30 август в с.Китен за деца от 14 до 17 години.

От 3 до 9 април 2004 г. в Боровец се проведе зимната рехабилитационна програма за оперирани и сърдечно болни деца. Взеха участие 17 деца от Добрич, Пловдив, Сливен, Батак, София и с. Капитан Димитриево, Пазарджишко. За тях се грижеха непрекъснато лекар, психолог, социален работник и инструктор. Физическите натоварвания бяха постепенни и съобразени с индивидуалните възможности на всички деца, които бяха обучени за взаимопомощ и инициатива по време на кризисни ситуации.

От 31 до 10 август 2004 г. в Сарафово, гр. Бургас, се проведе поредната лятна програма. Участваха 28 деца на възраст от 9 до 15 години от цялата страна. Както винаги за тях се грижиха детски кардиолог, психолог и социален работник.

Лятна оздравителна програма “Юндола”, Велинград, 1-11 август, 2005 г. В тази програма участваха 13 деца от 10 до 16 годишна възраст, под грижите на социален работник, психолог и лекар. Беше проведена екскурзия до Велинград, включваща разходка до красивата местност “Клептуза”, водни колела и басейн. Проведоха се походи до “Пашови скали”, “Старина” и село Света Петка, намиращо се на 4 км от Юндола. В дъждовните дни вниманието на децата беше ангажирано с подготовката и реализирането на две пиеси от приказки. Изработиха се костюми, декори и се учеха реплики. В последния ден се организира разходка с карета.

В периода 19 август – 28 август, 2006 г. се проведе комплексна оздравителна програма, с арттерапевтична насоченост, в център “Св. Георги”, гр. Поморие. Участие взеха 18 деца на възраст от 7 до 14 години. Основните заболявания на децата бяха: вродени сърдечни малформации, ритъмни нарушения, астма, хипертиреоидизъм и др. Екипът се състоеше от психолог, педиатър и представител на целевата група. За децата най-интересни бяха ежедневните занимания: рисуване, ролеви игри, приложни игри, както и екскурзиите до Несебър и Слънчев бряг. Конкурсът за пясъчни игри и маскеният бал продължиха почти цял ден чак до вечерта. Интензивните занимания сближиха децата, които се надяват да се срещнат отново.

Моля, обаждайте се на нашите телефони за по-подробна информация и въпроси относно условията за участие в оздравителните програми.

Последна дата на обновяване 14.12.200818405 посещения