АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ


София 1606, ул. “Яков Крайков”, № 3, as_childs_heart@yahoo.com
Начало
Дейност
Партньори
Проекти
Клуб “Младо сърце”
Клуб “Приятелство”
Клуб “Родител”
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Проекти

”Изграждане на служба за психосоциална защита на сърдечно болни деца” – 2001 г.
Проектът е финансиран от “Демократична мрежа”–САЩ и фондация “Помощ за благотворителността в България”

”Създаване на социални спални за деца и родители” – 2002 г.
Проектът е финансиран от Обединени холандски фондации.

“Психосоциална и оздравителна програма за деца и млади хора с оперирани сърца и техните семейства” – 2003 г.
Проектът е финансиран от програма ФАР АКСЕС на Европейската комисия в България.

През 2004 г. - с поредния нов проект.
“Как да кандидатстваме успешно за работа”
“Явяване на интервю за работа”
“Писане на автобиография, мотивационно писмо и др. документи”

След успешното приключване на проекта по програма ФАР АКСЕС в края на 2003г., бе разработен нов проект за социално, психологическо и оздравително подпомагане на деца и млади хора със сърдечни заболявания. През 2004 г. бяха организирани три рехабилитационни програми за деца със сърдечни заболявания, приемани бяха деца и родители в спалните за временно настаняване, както и се създадоха нови групи за помощ и взаимопомощ в Сливен и Стара Загора.
От месец май стартира клуб за обучение в социални умения и търсене на работа за млади хора на възраст от 19 г. до 25 г. с водещ социален работник.

“Програма за развитие на възможностите и подобряване на социалната интеграция на деца и млади хора със сърдечин и други хронични заболявания и техните семейства” - 2005 г. – 2006 г.
Основни дейности по проекта:
- На всеки два месеца се провеждат тренинги за родители, насочени към уменията им за справяне с емоционалните преживявания на страх, вина и тревожност, породени от заболяването на детето.
- В клуб “Младо сърце” се организират два тренинга: персонален ретийминг и развитие на конструктивна комуникация.
- В клуб “Приятелство” се провеждат срещи веднъж месечно в Центъра на асоциацията.
- Семинарни модули за професионалисти в различни градове на страната, с цел създаване на мрежа от служби, в които родителите могат да получат помощ и информация. В рамките на проекта се извършват супервизии на екипите от градовете Добрич, Русе и Шумен.
- Издава се безплатен информационен бюлетин веднъж на три месеца в тираж 350 броя.

Август - ноември, 2006 г. - стартира и нов проект за развитие на творческите и комуникативни умения на децата и младежите с хронични заболявания, с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и Министерството на труда и социалната политика. В комплексната програма са включени 20 деца на възраст от 6 до 17 години от цялата страна.
В провежданите тренинги в умения за търсене на работа участват 10 младежи с хронични заболявания на възраст от 18 до 29 години.


Последна дата на обновяване 14.12.200818399 посещения