АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ


София 1606, ул. “Яков Крайков”, № 3, as_childs_heart@yahoo.com
Начало
Дейност
Партньори
Проекти
Клуб “Младо сърце”
Клуб “Приятелство”
Клуб “Родител”
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Дейност

Основните дейности на асоциацията са:

Психологическо консултиране и психотерапия, насочена към преодоляване на трудностите, съпътстващи заболяването. Подпомагане на професионалното ориентиране на децата.

Висококвалифицирани юридически консултации и запознаване на пациентите и семействата им с правата и облекченията, предоставени им от държавата.


Програма за запознаване на обществеността с психо-социалните проблеми на децата със сърдечно-съдови заболявания и ангажиране на определени обществени среди.

Формиране на умения и нагласи за партниране на деца със сърдечно-съдови заболявания, тренинги, семинари, обучителни модули за родители, учители и лекари.

Социална закрила и финансово подпомагане на децата и техните семейства особено в критични фази на заболяването (патронаж, еднократна финансова помощ).

Пълноценна медицинска профилактика чрез специализиран консултативен кардиологичен кабинет.

Дейността на асоциацията е насочена не само към медицинските аспекти на лечението на сърдечно болните деца, но основно към подобряване качеството на техния живот. Бихме искали да разширим и да обновим старите традиции за благотворителност в България, да разгърнем доброволна и безкористна подкрепа за сърдечно-болните деца и семействата им.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА:
ТБ ОББ АД
Гр. София
клон "Св. София"
ул. "Св. София" №7 А
IBAN BG30UBBS78271013884012


Последна дата на обновяване 14.12.200818399 посещения