АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ


София 1606, ул. “Яков Крайков”, № 3, as_childs_heart@yahoo.com
Начало
Дейност
Партньори
Проекти
Клуб “Младо сърце”
Клуб “Приятелство”
Клуб “Родител”
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
“ Всяко дете с физически недостатъци трябва да се радва на пълноценен и достоен живот” – из Конвенцията на ООН за правата на детето.

Аз съм малък,
искам много
да играя с всички вън,
но съм болен...
...и не мога,
гоня топката на сън...Асоциация “Детско сърце” е основана през 1990 г. в гр. София. Тя обединява хора, съпричастни към проблемите на децата и младите хора със сърдечни заболявания – родители, детски кардиолози, психолози, юристи и всички, които са готови да дадат своята безкористна помощ на тази не малка част от българските деца и техните семейства.

Преходът към отворено демократично общество в страната ни бе съпроводен с възникването на социални феномени като бедност, безработица, отчуждение между хората. Това наложи създаването на асоциация “Детско сърце”, чиято задача е да подкрепя децата, поставени в неравностойно положение поради тяхното заболяване.

Добре известно е, че сърдечно-съдовото заболяване води до продължителна изолация и редица психологически проблеми, които сериозно затрудняват социалната интеграция на децата и техните близки. Основната цел, която си поставя асоциация Детско сърце”, е максималното подобряване на качеството на живот на сърдечно болните деца чрез висококвалифицирано съвременно лечение, психологическо и юридическо консултиране.


ВНИМАНИЕ!
ПОСЕТЕТЕ НОВАТА НИ СТРАНИЦА НА АДРЕС www.childsheart.eu
Последна дата на обновяване 14.12.2008 18415 посещения