Никола Георгиев Карадимов
Адвокат към АК гр.Пловдив

Пловдив, ул."Райко Даскалов" 16, ет.2, karadimov_lawyer@abv.bg
Начало
Дейност
Съдебна практика-граждански дела
За контакти
Линкове
 

Дейност

Спрециализирани юридически консултации в областта на Гражданското , Търговското и Трудово право.
Представителство пред дъжавни органи и процесуално представителство пред съда по гражданскоправни и административни спорове .
Защита на граждани и юридически лица в наказателното производство.

Последна дата на обновяване 12.2.20103608 посещения