навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 66 от 23.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 212 от 18 август 2016 г. за изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, приета с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 27 от 1998 г.)

Постановление № 209 от 18 август 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.

Постановление № 210 от 18 август 2016 г. за откриване на научноизследователски институт в структурата на медицинския университет - плевен

Постановление № 211 от 18 август 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

Постановление № 213 от 19 август 2016 г. за приемане на правилник за организацията и дейността на координационния съвет по водите

Правилник за организацията и дейността на координационния съвет по водите

Указ № 286 от 15.08.2016 г. за назначаване на мартин райчев райков за член на централната избирателна комисия

Наредба № н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (дв, бр. 11 от 2012 г.)

Решение № 3406 от 18 август 2016 г. относно изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация

Поправка

Меморандум за разбирателство за създаване на съвместна работна група между българската агенция за инвестиции и организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на иран(одобрен с решение № 565 от 8 юли 2016 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 11 юли 2016 г.)

Решение № 657 от 5 август 2016 г. за допълнение на решение № 265 на министерския съвет от 2003 г. за приемане списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по закона за мерките срещу финансирането на тероризма (дв, бр. 16 от 2003 г.)

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Променени актове

Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"

Постановление № 203 от 9 август 2016 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)

Решение № 265 от 23 април 2003 г. за приемане списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2016 г.)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
Отменени актове

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета

Наредба № н-3 от 15 март 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства

Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

Неофициален раздел

rss
Посети форума