навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 59 от 18.VIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци

Постановление № 191 от 10 юли 2014 г. за създаване на национален контратерористичен център

Постановление № 192 от 10 юли 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 176 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднокра...

Постановление № 193 от 10 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.

Постановление № 194 от 10 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Постановление № 195 от 10 юли 2014 г. за приемане на наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци

Постановление № 197 от 11 юли 2014 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от фонда за органите на местното самоуправление в България "флаг" - еад

Постановление № 198 от 11 юли 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 343 на министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани (дв, бр. 4 от 2009 г.)

Постановление № 199 от 11 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Постановление № 200 от 11 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 201 от 14 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Указ № 169 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за търговия между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и колумбия и перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в брюксел

Наредба за допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013...

Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

Решение № 630-нс от 15 юли 2014 г.

Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 59 от 2014 г.)

Указ № 170 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България, действащо като национа...

Указ № 171 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.

Указ № 172 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидро...

Указ № 173 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на актовете на ххV конгрес на всемирния пощенски съюз

Закон за ратифициране на споразумението за търговия между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и колумбия и перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в брюксел

Закон за ратифициране на протокола за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България, действащо като национален партниращ орган, министерството на регионал...

Закон за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.

Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въз...

Закон за ратифициране на актовете на ххV конгрес на всемирния пощенски съюз

Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.(ратифициран със закон, приет от 42-то народно...

Договор за подписка между република България и ситигруп глобал маркетс лимитед, ейч ес би си банк пи ел си и джей пи морган секюритиз пи ел си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски дола...

Протокол между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на чешката република за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на република...

Договор за фискално агентство между република България в качеството на емитент и дъ банк ъв ню йорк мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и дъ банк ъв ню йорк мелън (люксембург) с.а. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето ...
Променени актове

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Постановление № 343 от 30 декември 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани

Постановление № 176 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението в...
Отменени актове

Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци

Неофициален раздел

rss
Конкурс10.10.2014
Награда за студенти юристи
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдията:
- Длъжен сте, в края на краищата, да си поставите една цел - да станете друг човек! - казва съдията на подсъдимия.
- Опитах се, господин съдия, но веднага ме осъдиха за фалшифициране на лични документи.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване