навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 57 от 22.VIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 175 от 14 юли 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г.

Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове

Указ № 240 от 13.07.2016 г. за освобождаване на полковник юлиан василев харалампиев от длъжността заместник-началник на националната служба за охрана

Указ № 241 от 13.07.2016 г. за назначаване на подполковник емил симеонов тонев на длъжността заместник-началник на националната служба за охрана

Указ № 242 от 13.07.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за администрацията

Указ № 243 от 13.07.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавния служител

Указ № 244 от 13.07.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър

Указ № 245 от 18.07.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на изборния кодекс

Закон за изменение и допълнение на закона за държавния служител (дв, бр. 67 от 1999 г.)

Решение № 572 от 12 юли 2016 г. за изменение и допълнение на решение № 619 на министерския съвет от 20 юли 2009 г. за приемане на списък на регулираните професии в република България (дв, бр. 61 от 2009 г.)

Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс (дв, бр. 19 от 2014 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър (дв, бр. 34 от 2000 г.)

Постановление № 174 от 14 юли 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с постановление № 68 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 28 от 2016 г.)

Наредба № н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

Постановление № 173 от 13 юли 2016 г. за приемане на наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за изменение и допълнение на закона за администрацията (дв, бр. 130 от 1998 г.)
Променени актове

Закон за административно-териториалното устройство на република България

Закон за горите

Закон за изменение и допълнение на закона за администрацията (дв, бр. 130 от 1998 г.)

Кодекс на труда

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за кадастъра и имотния регистър

Изборен кодекс

Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума