навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 88 от 24.XОфициален раздел


Нови актове

Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на п...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България (дв, бр. 50 от 1999 г.)

Постановление № 326 от 16 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 327 от 17 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 328 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Постановление № 329 от 17 октомври 2014 г. за изменение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите, приет с постановление № 346 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 5 от 2...

Постановление № 330 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 331 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.

Постановление № 332 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.

Постановление № 333 от 17 октомври 2014 г. за изменение на постановление № 19 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв,...

Указ № 237 от 15.10.2014 г. за назначаване на марин райков николов - извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република малта със седалище в рим

Указ № 238 от 21.10.2014 г. за свикване на първо заседание новоизбраното четиридесет и трето народно събрание на 27 октомври 2014 г. от 14,00 ч.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях (дв, бр. 46...
Променени актове

Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане

Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика

Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Постановление № 223 от 13 септември 2007 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с постановление № 156 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 66 от...

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България

Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Семинар29.10.2014
ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 29-31.10.2014
Виж всички

rss
Посети форумаrss

- Обвиняеми, защо сте влезли три пъти чрез взлом в един магазин?
- Първия път откраднах за жена ми една рокля. Втория и третия път ходих да я сменям.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване