навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 30 от 24.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 99 от 21 април 2015 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавен фонд "земеделие", приет с постановление № 151 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 55 от 2012 г.)

Постановление № 93 от 17 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с постановление № 40 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 18 от 2015 г.)

Постановление № 97 от 20 април 2015 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на образованието и науката, приет с постановление № 11 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 12 от 2010 г.)

Наредба № н-5 от 2 април 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време

Постановление № 91 от 17 април 2015 г. за изменение на тарифата за пристанищните такси, събирани от държавно предприятие "пристанищна инфраструктура", приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 38 от 2007 г.)

Постановление № 94 от 17 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2015 г.

Постановление № 95 от 17 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистрала "тракия" и автомагистрала "хемус"

Постановление № 96 от 17 април 2015 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал

Постановление № 98 от 21 април 2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на европейския съюз за териториално сътрудничество и от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по фонд "убежище, миграция и интеграция" и по фонд "вътрешна сигурност"

Указ № 62 от 17.04.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове

Решение № 251 от 17 април 2015 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (дв, бр. 24 от 2009 г.)

Постановление № 92 от 17 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (иасас) по закона за посевния и посадъчния материал и по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни

Поправка
Променени актове

Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Постановление № 80 от 6 април 2015 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията по вписванията, приет с постановление № 89 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 36 от 2007 г.)

Тарифа за пристанищните такси, събирани от държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Постановление № 180 от 3 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Закон за акцизите и данъчните складове

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. - дв, бр. 48 от 2014 г.)

Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз

Устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"
Отменени актове

Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал

Неофициален раздел

rss
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Господ решил да прати дявола на съд и там да разрешат всичките си противоречия.Когато Сатаната чул за това, се изсмял:
-И къде мислиш, че ще си намериш адвокат?

Виж всички