навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 24 от 21.IIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 49 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)

Постановление № 50 от 16 март 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2017 г.

Постановление № 51 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, приета с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 27 от 1998 г.)

Постановление № 52 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на постановление № 64 на министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните професионални направления и на списък на защитените специалности (дв, бр. 26 от 2016 г.)

Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2017 г.

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията(приети с резолюция MSC.365(93) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 22 май 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (дв, бр. 109 от 2008 г.)

Решение № 8552 от 11 юли 2016 г. по административно дело № 2383 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 24 от 2017 г.)

Решение № 2759 от 7 март 2017 г. по административно дело № 11858 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 24 от 2017 г.)

Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите (приет с резолюция MSC.215(82) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 8 декември 2006 г. в сила за република България от 1 юли 2008 г.)
Променени актове

Наредба № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "спешна медицина"

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Постановление № 64 от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните професионални направления и на списък на защитените специалности (загл. доп. - дв, бр. 69 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с протокола от 1988 г. (*)(ратифицирана с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)

Анекс към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.(консолидиран текст) (ратифициран с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума