навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 91 от 24.XIОфициален раздел


Нови актове

Указ № 226 от 12.11.2015 г. за награждаване на г-н мохаммад джамшед ифтихар - извънреден и пълномощен посланик на ислямска република пакистан в република България, с орден "мадарски конник" втора степен

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (дв, бр. 64 от 2010 г.)

Решение № 553 от 12 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (дв, бр. 8 от 2008 г.)

Постановление № 317 от 17 ноември 2015 г. за изменение на тарифата за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура", приета с постановление № 219 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 79 от 2008 г.)

Решение № 555 от 12 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (дв, бр. 96 от 2008 г.)

Решение № 557 от 12 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (дв, бр. 4 от 2009 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на република България и организацията за сигурност и сътрудничество в европа (оссе) за изпълнението на проект между България и оссе за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) (ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 октомври 2015 г. - дв, бр. 81 от 2015 г. в сила от 24 октомври 2015 г.)

Протокол № 1 за изменение на меморандума за разбирателство между правителството на република България и организацията за сигурност и сътрудничество в европа (оссе) за изпълнението на проект между България и оссе за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) (ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 октомври 2015 г. - дв, бр. 81 от 2015 г. в сила от 24 октомври 2015 г.)

Протокол № 2 за изменение на меморандума за разбирателство между правителството на република България и организацията за сигурност и сътрудничество в европа (оссе) за изпълнението на проект между България и оссе за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) (ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 октомври 2015 г. - дв, бр. 81 от 2015 г. в сила от 24 октомври 2015 г.)

Правилник за изменение на правилника за устройството, организацията и дейността на учебен център (дв, бр. 14 от 2012 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между република България и другите държави - членки на европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни (дв, бр. 23 от 2010 г.)
Променени актове

Правилник за устройството, организацията и дейността на учебен център

Тарифа за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура" (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на република България и организацията за сигурност и сътрудничество в европа (оссе) за изпълнението на проект между България и оссе за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) (ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 октомври 2015 г. - дв, бр. 81 от 2015 г. в сила от 24 октомври 2015 г.)

Наредба № 4 от 8 март 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между република България и другите държави - членки на европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни

Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. - дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга

Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (приети с решение № 2193 от 23.х.2008 г. на крс)

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума