навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 49 от 20.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 112 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. (дв, бр. 29 от 2017 г.)

Постановление № 113 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните, приета с постановление № 375 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 1 от 2012 г.)

Инструкция № 1400 от 12 юни 2017 г. за взаимодействието между националната служба за охрана и министерството на вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (дв, бр. 62 от 2009 г.)

Решение № 5937 от 12 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2017 г.)

Решение № 6289 от 18 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2017 г.)

Решение за промяна в състава на комисията по земеделието и храните

Решение за попълване състава на комисията по труда, социалната и демографската политика

Решение за попълване състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Решение за попълване състава на комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

Решение по отчета за дейността на комисията за защита от дискриминация за 2016 г.

Решение във връзка с годишния доклад за дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.

Решение № 324 от 15 юни 2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 36 от 2015 г.)

Решение по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 г.

Решение по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове (дв, бр. 81 от 2016 г.)
Променени актове

Решение № 5937 от 12 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2017 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните

Инструкция № 8121з-533 от 12 май 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от закона за министерството на вътрешните работи (загл. изм. - дв, бр. 49 от 2017 г., в сила от 20.06.2017 г.)

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. - дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)

Постановление № 67 от 5 април 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
Отменени актове

Инструкция № Iз-723 от 16 април 2007 г. за взаимодействието между министерството на вътрешните работи и националната служба за охрана при президента на република България

Неофициален раздел

rss
Посети форума