навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 96 от 20.XIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 243 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2018 г.

Постановление № 244 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.

Постановление № 245 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2018 г.

Постановление № 246 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Постановление № 247 от 15 ноември 2018 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по реда на закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България (дв, бр. 104 от 2005 г.)

Наредба за изменение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 36 от 2010 г.)

Изменения към конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. (приети с резолюция A.1085(28) на асамблеята на международната морска организация на 4 декември 2013 г. в сила за република България от 1 януари 2016 г.)

Изменения към анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (приети с резолюция мерс. 246(66) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 4 април 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2016 г.)

Изменения към анекса към протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е поправена от протокола от 1978 г., отнасящ се към нея (приети с резолюция мерс. 247(66) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 4 април 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2016 г.) (придаване задължителен характер на III Code)

Изменения към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (приети с резолюция а.1083(28) на асамблеята на международната морска организация на 4 декември 2013 г. в сила за република България от 28 февруари 2018 г.)

Закон за ратифициране на споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в единния фонд за преструктуриране

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.329(90) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 24 май 2012 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.356(92) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 21 юни 2013 г. в сила за република България от 1 януари 2015 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.375(93) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 22 май 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2016 г.)

Наредба № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "асистент на лекар по дентална медицина"

Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по реда на закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Указ № 263 от 13.11.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс

Указ № 264 от 13.11.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в единния фонд за преструктуриране

Изменения към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (приети с резолюция а.972(24) на асамблеята на международната морска организация на 1 декември 2005 г. в сила за република България от 3 февруари 2010 г.)

Изменения към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (приети с резолюция а.1082(28) на асамблеята на международната морска организация на 4 декември 2013 г. в сила за република България от 28 февруари 2018 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (приети с резолюция MSC.172(79) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 9 декември 2004 г. в сила за република България от 1 юли 2006 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.223(82) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 8 декември 2006 г. в сила за република България от 1 юли 2008 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.270(85) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 4 декември 2008 г. в сила за република България от 1 юли 2010 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.345(91) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 30 ноември 2012 г. в сила за република България от 1 юли 2014 г.)
Променени актове

Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Протокол от 1988 г. към международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.(ратифициран със закон, приет от хххIх народно събрание на 4 февруари 2004 г. - дв, бр. 12 от 2004 г. в сила за република България от 2 септември 2004 г.)

Протокол от 1978, отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973

Протокол от 1997, отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е поправена от протокола от 1978, отнасящ се към нея

Международна конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (ратифицирана с указ № 960 от 1968 г. на държавния съвет - дв, бр. 94 от 1968 г. в сила от 30 март 1969 г.)

Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България

Наказателно-процесуален кодекс

Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.(ратифицирана с указ № 461 от 6 март 1975 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 22 от 1975 г. в сила от 15 юни 1977 г.)
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума