навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 48 от 24.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 148 от 20 юни 2016 г. за допълнение на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление № 293 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 87 от 2011 г.)

Постановление № 146 от 17 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с постановление № 68 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 28 от 2016 г.)

Постановление № 144 от 16 юни 2016 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната и на списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Постановление № 147 от 20 юни 2016 г. за приемане на наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Постановление № 149 от 20 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.

Указ № 185 от 14.06.2016 г. за награждаване на академик чл.-кор. проф. д-р николай иванов попов, д.м.н., с орден "св. св. кирил и методий" първа степен

Указ № 204 от 21.06.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност

Закон за изменение и допълнение на закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (дв, бр. 1 от 2014 г.)

Споразумение между правителството на република България и международната организация на франкофонията (моф) относно създаването в софия на структура на моф и нейните привилегии и имунитети на българската територия и допълнителна договореност към споразумението между правителството на република България и международната организация на франкофонията (моф) относно създаването в софия на структура на моф и нейните привилегии и имунитети на българската територия(ратифицирани със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 април 2016 г. - дв, бр. 32 от 2016 г. в сила за република България от 17 май 2016 г.)

Меморандум за партньорство между правителството на република албания, правителството на република армения, правителството на република България, правителството на република хърватия, правителството на република египет, правителството на република гърция, правителството на унгария, правителството на република латвия, правителството на република литва, правителството на румъния, правителството на република словения и международната организация на франкофонията относно националната франкофонска инициатива (2015 - 2018) в рамките на програмата "френският език в международните отношения"(ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 26 февруари 2016 г. - дв, бр. 19 от 2016 г. в сила за република България от 10 октомври 2015 г.)

Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

Списък на продуктите, свързани с отбраната

Решение по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2015 г.

Закон изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност (дв, бр. 15 от 2004 г.)

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Указ № 205 от 21.06.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Решение по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.

Решение по отчета за дейността на комисията за защита от дискриминация за 2015 г.
Променени актове

Закон за пазарите на финансови инструменти

Постановление № 81 от 6 април 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Закон за частната охранителна дейност

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. - дв, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)
Отменени актове

Постановление № 194 от 27 юли 2015 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната и на списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Списък на продуктите, свързани с отбраната

Спогодба между правителството на република България и международната организация на франкофонията за създаване и функциониране на франкофонски регионален център за централна и източна европа (фреццие) в софия(ратифицирана със закон, приет от хххIх народно събрание на 18 декември 2004 г. - дв, бр. 113 от 2004 г. в сила за република България от 7 януари 2005 г.)

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Неофициален раздел

rss
Посети форума