навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 33 от 25.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 77 от 19 април 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)

Постановление № 76 от 18 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 49 от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (дв, бр. 90 от 2014 г.;)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (дв, бр. 94 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 66 от 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки (дв, бр. 47 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (дв, бр. 78 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (дв, бр. 86 от 2004 г.)

Решение № 201 от 18 април 2017 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-21 хан аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на република България в черно море
Променени актове

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Постановление № 235 от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "гражданска отговорност" на автомобилистите и "злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз (загл. изм. - дв, бр. 33 от 2017 г.)

Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума