навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 16 от 27.IIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 36 от 20 февруари 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Устройствен правилник на министерството на правосъдието

Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Постановление № 37 от 23 февруари 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г.

Постановление № 38 от 23 февруари 2015 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на правосъдието

Указ № 17 от 16.02.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал любчо спасов тодоров от длъжността заместник-командир на сухопътните войски, назначаването му на длъжността командващ на съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание "генерал-майор"

Указ № 18 от 16.02.2015 г. за освобождаване на контраадмирал георги цветанов мотев от длъжността заместник-командващ на съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 21 февруари 2015 г.

Указ № 19 от 16.02.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал златко тонев златев от длъжността командир на 24-та авиационна база, назначаването му на длъжността заместник-командващ на съвместното командване на силите, удостояването му с висше офицерско звание "генерал-майор" и назначаването му бригаден генерал златко тонев златев за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на съвместното командване на силите за времето от 21 февруари до 29 юни 2015 г. включително

Указ № 20 OT 16.02.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал стефан христов петров от длъжността началник на щаба на съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 4 март 2015 г.

Указ № 21 от 16.02.2015 г. за назначаване на полковник петьо христов мирчев на длъжността командир на 24-та авиационна база и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 21 февруари 2015 г.

Указ № 22 от 16.02.2015 г. за назначаване на капитан I ранг димитър василев йорданов на длъжността началник на щаба на съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание "комодор", считано от 4 март 2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (дв, бр. 22 от 2009 г.)

Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

Закон за ратифициране на договора за дилърство между република България в качеството на емитент и ситигруп глобъл маркетс лимитид, ейч ес би си банк пи ел си, сосиете женерал и уникредит банк аг в качеството на организатори и дилъри относно глобална средносрочна програма на република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на договора за агентство между република България в качеството на емитент и ситибанк н.а., клон лондон, в качеството на фискален агент, платежен агент, агент по замяната, агент по прехвърлянето и агент за изчисляване и ситигруп глобъл маркетс дойчланд аг в качеството на регистратор, платежен агент и агент по прехвърлянето относно глобална средносрочна програма на република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на акта за поемане на задължения от република България в качеството на емитент относно глобална средносрочна програма на република България за издаване на ...

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 "агроекология и климат" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "биологично земеделие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 "плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Постановление № 34 от 20 февруари 2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

Постановление № 35 от 20 февруари 2015 г. за приемане на наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Указ № 16 от 16.02.2015 г. за освобождаване на генерал-майор нейко ненов ненов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 28 януари 2015 г.

Указ № 30 от 25.02.2015 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за дилърство между република България в качеството на емитент и ситигруп глобъл маркетс лимитид, ейч ес би си банк пи ел си, сосиете женерал и уникредит банк аг в качеството на организатори и дилъри относно глобална средносрочна програма на република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на договора за агентство между република България в качеството на емитент и ситибанк н.а., клон лондон, в качеството на фискален агент, платежен агент, агент по замяната, агент по прехвърлянето и агент за изчисляване и ситигруп глобъл маркетс дойчланд аг в качеството на регистратор, платежен агент и агент по прехвърлянето относно глобална средносрочна програма на република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на акта за поемане на задължения от република България в качеството на емитент относно глобална средносрочна програма

Наредба за изменение на наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (дв, бр. 27 от 2008 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 82 от 2006 г.)

Решение № 1456-нс от 25 февруари 2015 г. относно обявяване на дончо спасов баксанов за народен представител в тринадесети изборен район – пазарджишки

Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в република България към 31 януари 2015 г.

Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители мая манолова и дора янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството лиляна павлова относно политиката на министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
Променени актове

Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Отменени актове

Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Постановление № 164 от 14 юли 2004 г. за приемане на наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Устройствен правилник на министерството на правосъдието

Неофициален раздел

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Началникът на затвора към излежал присъдата си затворник:
- Извинявайте, но поради грешка излежахте пет дни повече.
- А, не се притеснявайте, ще си ги прихвана следващия път.

Виж всички