начало
Съветът на Европа настоя за деполитизация на Висшия съдебен съвет Съветът на Европа настоя за деполитизация на Висшия съдебен съвет

Заличаване на търговско дружество

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Заличаване на търговско дружество

Мнениеот ledy in red » 14 Сеп 2004, 17:25

Казусът е следния: Съдружници в ООД, вземат решение на общо събрание на съдружниците, за прекратяване на дружеството с ликвидация. Срокът на ликвидацията е 6 месеца. Следва решение на окръжния съд за вписване на обстоятелството по прекратяване на дружеството. Проблемът е, че са изминали не 6 месеца, а 7години. Знаете ли дали има санкция за това, че не е заявено заличаване на дружеството след изтичане на 6-месечния срок?
ledy in red
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот донна2 » 14 Сеп 2004, 20:04

мисля че не виж административно наказателните разпоредби , не попадаш там мисля

Глава двадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Нарушения и глоби
Чл. 284. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., бр. 84 от 2000 г.) Лице, което е задължено по този закон, но не поиска в определения в него срок вписване или не представи книжа или подписи, предвидени в него, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
(2) Ако, след като е наказано с глоба, задълженото лице не поиска вписване или не представи книжа или подписи в срока, определен от съда, то се наказва с глоби по ал. 1 до извършване на действията.
(3) С глоба по предходните алинеи се наказва и длъжностно лице, което, след като е длъжно:
1. служебно не уведоми съответния окръжен съд за настъпилото обстоятелство, подлежащо на вписване;
2. не извърши необходимото за вписване в регистъра.
(4) (Нова, ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Лице, което е задължено по този закон, но не посочи в търговската си кореспонденция данните по чл. 13, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Глобата се налага от окръжния съд. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба.
Чл. 285. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1993 г.)
(1) За неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 3 на търговеца се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер 50 лв.
(2) Актовете за констатираните нарушения се съставят от кметовете на населените места, а наказателните постановления се издават от кметовете на общините или от определени от тях лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на закона за административните нарушения и наказания.
донна2
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот случаен » 14 Сеп 2004, 20:07

Няма санкция.
случаен
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот baicho » 15 Сеп 2004, 11:59

а подавало ли е оод-то данъчна декларация всяка година?
ако не е - ето ти санкция
нои дали са уведомени , че оод-то е в ликвидация - тук може също да имаш проблеми
а 6-те месеца за ликвидация, които не са спазени - въпрос на това, при кой съдия ще попаднеш при подаване молбата за заличаване :). според мен обаче, този срок е инструктивен и не води санкции за неспазването му
baicho
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот baicho » 15 Сеп 2004, 12:17

а и предполагам не си е увеличило капитала, след промените от ДВ бр. 100 от 1997 година..
управителя може да му се наложи глоба за това
baicho
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот Com » 15 Сеп 2004, 12:23

6-месечният срок е минимален и инструктивен.
Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на дружеството след като са погасени всички задължения - това може и да не стане за 6 месеца.
Относно данъчните декларации и НОИ колегата е прав.
Com
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот ledy in red » 15 Сеп 2004, 15:15

Не са подавани данъчни декларации (голям проблем).
Но какво ще кажете за разпоредбата на чл. 34, ал. 1, в), изр. второ от ЗАНН.
Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 61 от 2002 г.) Не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.
Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на нормативните актове по прилагането му - две години.
ledy in red
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот baicho » 15 Сеп 2004, 16:01

дори и това да го приложиш, за всяка година неподадена декларация тече нов срок и се получава затворен кръг
но говори с някого от съответното ДП, да ти кажат те какво мислят, защото всяко ДП си работи по свой собствени правила и настроения. може и да си затворят очите.
baicho
 

Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот ledy in red » 15 Сеп 2004, 16:04

Благодаря
ledy in red
 


Re: Заличаване на търговско дружество

Мнениеот e » 16 Сеп 2004, 12:24

Прегледайте по ДПК давността, там не е една година за неподаване на декларация, също по КСО.
Истината е, че някои състави на СГС не глобявт, че не е подадено заявление за заличаване.
В НОИ след като не е имало дейност, начислени заплати на управителите и т.н. и приходи, не би следвало да искат да се внасят осигурителни вноски. Ако искат, обжалвайте по съдебен ред. С данъчните ще е по-сложно.
В крайна сметка защо да заличавате?
e
 


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта


cron