навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

В сила от 01.04.2014 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 200 000 лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. за финансово обезпечаване на дейностите, свързани с честването на 145-годишнината от създаването на академията, разпределени съгласно приложението.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 2. (1) Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на председателя на Българската академия на науките.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1
№ по ред Дейности Сума (в лв.)
1 2 3
1. Организиране на национална кръгла маса, научни конференции, изложби, представяне на книги, дни на отворените врати и други инициативи 51 000
2. Организиране на конкурс за високи научни постижения в системата на Българската академия на науките 30 000
3. Подготовка и издаване на книги 47 000
4. Изработване на представителни материали, плакет, значки, грамоти, афиши, алея на академичната слава и други 35 000
5. Организиране на тържествено събрание и на срещи, провеждане на социологически проучвания, ангажиране на външни изпълнители 37 000
  Общо: 200 000
rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Двама съдии се напиват заедно, полицията ги арестува. За наказание всеки от тях трябва да осъди другия. Първият осъжда приятеля си на дребна глоба. Вторият осъжда колегата си на шест месеца затвор.
- Но защо? - пита клетникът. - Аз бях толкова снизходителен към теб!
- Зная, но много зачестиха случаите с пияни съдии. Ето, днес сте вторият.

Виж всички