навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 2, ал. 6 думите "от осигурителите" се заменят с "от задължените лица".


§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 4 думите "от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника" се заменят с "от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника".


§ 3. В чл. 4 ал. 7 се отменя.


§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите "и чл. 13, ал. 4" се заличават.


§ 5. (В сила от 01.05.2013 г.) В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се правят следните изменения:
1. В т. 12 позиция 84 се заличава.
2. В т. 2 от забележките след точка 16 навсякъде числото 84 се заличава.
3. В т. 16.7 и 16.8 числото 84 се заличава.


§ 6. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, в т. 11 от Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" думите "ал. 4" се заменят с "ал. 4а".


§ 7. (В сила от 01.05.2013 г.) В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, в т. 10 от Указания за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" позиция 84 се заличава.

Заключителни разпоредби


§ 8. Параграфи 5 и 7 влизат в сила от 1 май 2013 г.

rss
Семинар14.05.2014
Промените в Закона за обществените поръчки. Актуални въпроси на обществените поръчки. Практика на КЗК и на ВАС по прилагането на ЗОП
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Известен адвокат имал навика да започва своята пледоария в съда с фразата: "Господа, а можеше да бъде и по-лошо!" и каквото и дело да му попаднело, той никога не пропускал своята любима фраза. Веднъж адвокатът се заел да защитава човек, изнасилил собствената си дъщеря. Залата била препълнена. Всички очаквали как ще започне адвоката защитната си реч. Нима със своята любима фраза? Невероятно. Но станал адвокатът и хладнокръвно казал:
- Господа, а можеше да бъде и по-лошо...
Съдията не издържал и извикал:
- Но какво по- лошо може да се случи от тази гадост?!!!
- Ваша светлост, - попитал адвоката, - а ако беше изнасилил Вашата дъщеря?!

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване