навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 51 от 27.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 122 от 23 юни 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за чужденците в република България, приет с постановление № 179 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 51 от 2011 г.)

Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

Постановление № 116 от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 118 от 22 юни 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2017 г.

Постановление № 119 от 22 юни 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2017 г. във връзка с механизма за бежанците в турция

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на наредба за медицинската експертиза

Постановление № 123 от 23 юни 2017 г. за изменение и допълнение на постановление № 382 на министерския съвет от 2015 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (дв, бр. 3 от 2016 г.)

Наредба за медицинската експертиза

Указ № 132 от 22.06.2017 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за енергетиката

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност (дв, бр. 47 от 2006 г.)

Закон за допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)

Споразумение между правителството на република България и организацията за освобождение на палестина (действаща в полза на палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация (утвърдено с решение № 1042 от 20 декември 2012 г. на министерския съвет. в сила от 8 юни 2017 г.)

Решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на сметната палата за 2015 и 2016 г.

Решение по годишния доклад за дейността на комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.

Задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 60 от 2016 г.)

Постановление № 117 от 22 юни 2017 г. за допълнение на наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с постановление № 252 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 100 от 2000 г.)

Решение за удължаване срока на действие на временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Променени актове

Закон за енергетиката

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)

Наредба № 64 от 16 май 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

Постановление № 382 от 30 декември 2015 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
Отменени актове

Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

Наредба за медицинската експертиза

Неофициален раздел

rss
Посети форума