навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 6 от 18.IОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 7 от 14 януари 2019 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на националния институт по метеорология и хидрология

Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба

Правилник за устройството и дейността на националния институт по метеорология и хидрология

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, функциите и дейността на дп "ръководство на въздушното движение" (дв, бр. 16 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 1 от 2008 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 93 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори (дв, бр. 40 от 2007 г.)

Решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно примерен план (пътна карта) - приложение № 3 към актуализирания проект за инвестиционен разход "придобиване на нов тип боен самолет", приет с решение на народното събрание (дв, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет

Решение № 559 от 21 декември 2018 г. за приемане на технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба
Променени актове

Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз

Правилник за устройството, функциите и дейността на дп "ръководство на въздушното движение"

Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от закона за министерството на вътрешните работи

Постановление № 13 от 31 януари 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
Отменени актове

Решение № 1212 от 27 септември 2007 г. за приемане на технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба от 2007 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума